Giới thiệu

TỔNG QUAN VPBANK SCHOLARSHIP 2020

Giáo dục chính là nền tảng gốc rễ cho sự chuyển hóa của bất kỳ một xã hội, hay một quốc gia nào. Và trong giáo dục, chất lượng đào tạo và cái tâm của người làm giáo dục mới là yếu tố quyết định, tiếp đó cần sự sáng tạo, thiết kế và làm ra các chương trình học chất lượng ngay tại Việt Nam. VPBank Scholarship 2020 được xây dựng, kết nối với các nguồn lực xã hội, hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo dục, hướng đến các bạn trẻ là thế hệ hứa hẹn và tiềm năng nhất của đất nước. VPBank Scholarship 2020 hỗ trợ tài chính bằng các chương trình học bổng và các chương trình đào tạo chất lượng uy tín, xác định giáo dục tiếng Anh chính là chìa khóa trong bối cảnh hội nhập phát triển và toàn cầu hóa hiện nay.
TỔNG QUAN VPBANK SCHOLARSHIP 2020

Sứ mệnh

Sứ mệnh của VPBank Scholarship là kết nối với các nguồn lực xã hội, hỗ trợ và tạo nhiều điều kiện cho giáo dục, hướng đến các bạn trẻ là thế hệ hứa hẹn và tiềm năng nhất của đất nước. VPBank Scholarship 2020 hỗ trợ tài chính bằng các chương trình học bổng và các chương trình đào tạo chất lượng uy tín, xác định giáo dục tiếng Anh chính là chìa khóa trong bối cảnh hội nhập phát triển và toàn cầu hóa hiện nay.

ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÁO DỤC VIỆT

VPBank Scholarship 2020 năm nay là chương trình dưới sự bảo trợ của Ngân hàng VPBank, thực hiện bởi Học viện SunUni. Học viện SunUni là đơn vị giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận của Việt Nam, được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, SunUni có sứ mệnh đào tạo và đóng góp cho thế hệ tinh hoa dồi dào, có trình độ cao, tiếng Anh tốt, có năng lực ngoại ngữ và khát vọng hội nhập với thế giới. Hoạt động phi lợi nhuận của SunUni là khi các nhà đầu tư không được hưởng lợi nhuận do đơn vị giáo dục mang lại, mà đem toàn bộ tái đầu tư để phát triển và phục vụ công tác giáo dục và vì cộng đồng. Chính vì vậy mà từ trước đến nay, SunUni luôn thu hút các chuyên gia ngôn ngữ, giảng viên giỏi và tâm huyết với giáo dục tham gia hợp tác. VPBank Scholarship 2020 kêu gọi sự chung tay hơn nữa của các chuyên gia, các cá nhân tổ chức và cộng đồng người học tiếng Anh cùng lan tỏa, chia sẻ, đóng góp một phần công sức để sự kiện hữu ích này được lan tỏa đến cộng đồng